Kontakt  · O sklepie  · Pomoc      
Użytkownicy online: 2

Wybierz kategorię
Zaproszenia i zawiadomienia Ślubne
Jubileuszowe
Numery stołów
Winietki / Bileciki na stół
Menu weselne
Wzory czcionek
Wzory tekstów
 

Promocje
 


Informacje

 

Zapytania dot. produktów składać e-mailem.

 

 

 
 
Regulamin

Regulamin  Studio Olga  Piotr Kłonkowski

 

1. Informacje o firmie. 

Studio Olga Piotr Kłonkowski, który prowadzi działalność usługową i handlową na mocy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, pod numerem N17186/2000/S z siedzibą przy ul. Emilii Sczanieckiej 14a/3, 60-216 Poznań. NIP 782-209-14-75 oraz REGON 631274915.

2. Przyjmowanie zamówienia:

      w siedzibie firmy Studio  Olga, przy ul. Emili Sczanieckiej 14a/3

          pocztą email na adres dostępny ma stronie internetowej Studio Olga.


Zamówienie towaru oznacza akceptację regulaminu w jego pełnej postaci.

3. Wycofanie zamówienia.

Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe w ciagu 24 godzin od chwili akceptacji do druku poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu : 061 866 45 87 lub e-mail: biuro@studioolga.eu

4. Polityka cenowa.

Koszty przesyłki, jeżeli jest wskazana ponosi odbiorca.

Wszystkie ceny zawierają odpowiedni dla danego produktu podatek VAT.

Studio Olga Piotr Kłonkowski zastrzega sobie możliwość zmiany cen, a także wprowadzania i usuwania promocji.
Cena towaru w momencie zamówienia jest wiążąca i obowiązuje zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

5. Dostępność towaru.

Oferta produktowa prezentowana na stronie jest nie jednoznaczna ze stanem magazynowym . Wszystkie produkty dostępne są na zamówienie.

6. Faktury i paragony.

Firma Studio Olga Piotr Kłonkowski jest płatnikiem podatku VAT.
Za każdą dokonaną transakcję sprzedaży lub zwrotu wystawiany jest paragon albo Faktura VAT.

7. Czas wysyłki, płatność, dostawa.

Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu dostępności zamawianych produktów oraz wybranej formy płatności i każdorazowo podawany jest w podsumowaniu zamówienia.

Jeśli zamówienie kilku produktów nie będzie mogło zostać zrealizowane w ramach jednej przesyłki z przyczyn leżących po stronie Studio Olga, koszty drugiej przesyłki pokrywa Studio Olga.

Akceptowane przez sklep formy płatności za zakupione towary to:

    wpłata lub przedpłata na konto wskazane przez Studio Olga Piotr Kłonkowski. Termin płatności za zamówiony towar wynosi  7 dni. Jeśli w tym terminie na koncie nie zostanie odnotowana wpłata, transakcja kupna zostanie uznana za anulowaną.

    płatność  gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

 

Realizacja wysyłki następuje:

     • w przypadku wpłaty na konto w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu

    

Całkowity koszt zamówienia obejmuje cenę towaru brutto, konfekcjonowanie (opłata stała) oraz koszt wysyłki towaru do Klienta. Koszty wysyłki zależą od wyboru sposobu dostawy i podane są w trakcie procedury składania zamówienia.

Dostawa zamówionego towaru do Klienta realizowana jest za pośrednictwem:

Poczty Polskiej - przesyłka priorytetowa. Czas dostarczenia paczki wynosi 1-3 dni. W przypadku niezastania odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem doręczenia, doręczyciel zostawia awizo. Paczkę można odebrać na Poczcie w ciągu 14 dni roboczych.
Brak możliwości wyboru godziny dostarczenia.

Czas realizacji zamówienia max. 2 tygodnie + przesłanie pocztą, po ostatecznej pisemnej akceptacji projektu.

    8. Zwroty i reklamacje.

 

Studio Olga Piotr Kłonkowski gwarantuje prawo zwrotu zamówionego, lecz nieużywanego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar niespełniający oczekiwań należy przesłać na własny koszt, na adres podany w punkcie 1. Regulaminu.

Równowartość zwróconego towaru zostanie przesłana Klientowi przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na wskazane konto. Towar noszący znamiona używania nie podlega zwrotowi.

W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

W przypadku reklamacji z powodu wykrycia wad produkcyjnych należy przesłać lub dostarczyć osobiście wadliwy towar na adres firmy wraz z wypełnionym formularzem reklamacji. Po rozpatrzeniu zasadności reklamacji Studio Olga dokona zwrotu należności wraz z kosztami przesyłki lub, jeśli istnieje taka możliwość i życzenie Klienta, wymiany na inny egzemplarz.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient.

9. Ochrona danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe, udostępnione przez zamawiających, wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.


10. Postanowienia końcowe.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej. Dotyczy to zdjęć i opisów wzorów które są zastrzeżone.

Studio Olga nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w imieniu klienta przez osoby trzecie.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją transakcji kupna-sprzedaży w Studio Olga Piotr Kłonkowski strony będą starały się rozwiązać na drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Studio Olga Piotr Kłonkowski.

Studio Olga Piotr Kłonkowski zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym Klient każdorazowo zostanie poinformowany.