Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
szukaj wyszukiwanie zaawansowane
Użytkownicy online: 17
 
Wybierz kategorię
Zaproszenia i zawiadomienia Ślubne
Jubileuszowe
Numery stołów
Winietki / Bileciki na stół
Menu weselne
Wzory czcionek
Wzory tekstów
 
Promocje
 
Informacje

 

Zapytania dot. produktów składać e-mailem.

 

 

 
Regulamin

Regulamin  Studio Olga  Piotr Kłonkowski

 

1. Informacje o firmie. 

Studio Olga Piotr Kłonkowski, który prowadzi działalność usługową i handlową na mocy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, pod numerem N17186/2000/S z siedzibą przy ul. Emilii Sczanieckiej 14a/3, 60-216 Poznań. NIP 782-209-14-75 oraz REGON 631274915.

2. Przyjmowanie zamówienia:

      w siedzibie firmy Studio  Olga, przy ul. Emili Sczanieckiej 14a/3

          pocztą email na adres dostępny ma stronie internetowej Studio Olga.


Zamówienie towaru oznacza akceptację regulaminu w jego pełnej postaci.

3. Wycofanie zamówienia.

Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe w ciagu 24 godzin od chwili akceptacji do druku poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu : 061 866 45 87 lub e-mail: biuro@studioolga.eu

4. Polityka cenowa.

Koszty przesyłki, jeżeli jest wskazana ponosi odbiorca.

Wszystkie ceny zawierają odpowiedni dla danego produktu podatek VAT.

Studio Olga Piotr Kłonkowski zastrzega sobie możliwość zmiany cen, a także wprowadzania i usuwania promocji.
Cena towaru w momencie zamówienia jest wiążąca i obowiązuje zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

5. Dostępność towaru.

Oferta produktowa prezentowana na stronie jest nie jednoznaczna ze stanem magazynowym . Wszystkie produkty dostępne są na zamówienie.

6. Faktury i paragony.

 
Za każdą dokonaną transakcję sprzedaży lub zwrotu wystawiana jest  Faktura VAT.

7. Czas wysyłki, płatność, dostawa.

Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu dostępności zamawianych produktów oraz wybranej formy płatności i każdorazowo podawany jest w podsumowaniu zamówienia.

Jeśli zamówienie kilku produktów nie będzie mogło zostać zrealizowane w ramach jednej przesyłki z przyczyn leżących po stronie Studio Olga, koszty drugiej przesyłki pokrywa Studio Olga.

Akceptowane przez sklep formy płatności za zakupione towary to:

    wpłata lub przedpłata na konto wskazane przez Studio Olga Piotr Kłonkowski. Termin płatności za zamówiony towar wynosi  7 dni. Jeśli w tym terminie na koncie nie zostanie odnotowana wpłata, transakcja kupna zostanie uznana za anulowaną.

    płatność  gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

 

Realizacja wysyłki następuje:

     • w przypadku wpłaty na konto w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu

    

Całkowity koszt zamówienia obejmuje cenę towaru brutto, konfekcjonowanie (opłata stała) oraz koszt wysyłki towaru do Klienta. Koszty wysyłki zależą od wyboru sposobu dostawy i podane są w trakcie procedury składania zamówienia.

Dostawa zamówionego towaru do Klienta realizowana jest za pośrednictwem:

Poczty Polskiej - przesyłka priorytetowa. Czas dostarczenia paczki wynosi 1-3 dni. W przypadku niezastania odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem doręczenia, doręczyciel zostawia awizo. Paczkę można odebrać na Poczcie w ciągu 14 dni roboczych.
Brak możliwości wyboru godziny dostarczenia.

Czas realizacji zamówienia max. 2 tygodnie + przesłanie pocztą, po ostatecznej pisemnej akceptacji projektu.

    8. Zwroty i reklamacje.

 

Studio Olga Piotr Kłonkowski gwarantuje prawo zwrotu zamówionego, lecz nieużywanego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar niespełniający oczekiwań należy przesłać na własny koszt, na adres podany w punkcie 1. Regulaminu.

Równowartość zwróconego towaru zostanie przesłana Klientowi przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na wskazane konto. Towar noszący znamiona używania nie podlega zwrotowi.

W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

W przypadku reklamacji z powodu wykrycia wad produkcyjnych należy przesłać lub dostarczyć osobiście wadliwy towar na adres firmy wraz z wypełnionym formularzem reklamacji. Po rozpatrzeniu zasadności reklamacji Studio Olga dokona zwrotu należności wraz z kosztami przesyłki lub, jeśli istnieje taka możliwość i życzenie Klienta, wymiany na inny egzemplarz.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient.

9. Ochrona danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe, udostępnione przez zamawiających, wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.


10. Postanowienia końcowe.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej. Dotyczy to zdjęć i opisów wzorów które są zastrzeżone.

Studio Olga nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w imieniu klienta przez osoby trzecie.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją transakcji kupna-sprzedaży w Studio Olga Piotr Kłonkowski strony będą starały się rozwiązać na drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Studio Olga Piotr Kłonkowski.

Studio Olga Piotr Kłonkowski zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym Klient każdorazowo zostanie poinformowany.

oprogramowanie Sklepy internetowe
wykonanie: PROJEKTwww.pl

Studio Olga zaproszenia i zawiadomienia ślubne Poznań